pozadi ruzovy

G logo text final bez textu1

Tanec je umělecký směr, který rozvíjí celou osobnost. 

Otvíráme kvalitní pohybové kurzy pro děti od 5-8 let, které rozvinou jejich přirozené schopnosti tak, aby děti hodiny zaujaly, bavily je, a zároveň rozvíjely jejich schopnosti optimálně k jejich věku.

Jsou určeny pro malé děti,které se učí prostřednictvím různých cviků správné držení těla, taneční chůzi, rytmické pohybové cvičení a jednoduché krokové vazby, jimiž se rozvíjí pohybová paměť.

Základy baletu

jakmile žáci  zvládnou základní držení těla, je možné začít s výukou klasické taneční techniky jednoduchou formou s ohledem na schopnosti jednotlivých žáků.

Základy taneční gymnastiky

dbá na všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti a výkonnosti, kloubní pohyblivost a koordinaci pohybů s důrazem na správné držení a zpevnění těla.

Základy moderního tance

je kladen důraz na dynamický pohyb a plynulý tok pohybů, přirozenost a originalitu pohybového vyjádření.

Jóga

naučíme se základní jógové pozice formou hry