pozadi ruzovy

Zde klikněte pro stažení přihlášky ve formátu Word

 

Taneční školička Dany Gregorové

 

Přihláška

Dítě:

Jméno a příjmení ………………………………….

Datum narození ……………………………………

Sportovní a jiné zájmy :………………………………….

Taneční a pohybová průprava ( balet, gymnastika, tanečky atd).

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

Zákonný zástupce:

Jméno a Příjmení…………………………

Adresa:…………………………………..

Telefonní číslo ………………………….

 e – mail ……………………………………

 

V Líbeznicích dne…………                                             Podpis:

 

www.danagregorova.cz